DSC Alarmna centrala neo HS2016

NEO HS201

DSC ŽIČNA ALARMNA CENTRALA + 6 PODROČIJ + ŠIRITEV DO 16 ŽIČNIH OZ 16 BREZŽIČNIH PODROČIJ + 2 PARTICIJI + SPOMIN DO 500 DOGODKOV + 48 UPORABNIŠKIH GESEL + PSTN TELEFONSKA LINIJA,..

Alarmnacentrala s kovinskihohišjem, 6 področijnaosnovniplošči, možnostširitve do 16 žičnih oz. 16 brezžičnihpodročij, podporapodročjunatipkovnici, DVE PARTICIJI, 47 uporabniškihgesel+glavnogeslo, spominzazadnjih 500 dogodkov, podpora do 8 žičnimtipkovnicam, podpora do 8 brezžičnimtipkovnicam, 16 daljinskihupravljalnikov, do 4 brezžičnesirene, do 4 brezžičniojačevalnikisignala, do 47 kartic/obeskovzavklop/izklopsistema, vgrajenkomunikator z možnostjoklicanadzornegacentra (Contact ID format..) in privatnelinije.