image_pdfimage_print
NEO HS2064

DSC ŽIČNA ALARMNA CENTRALA + 8 PODROČIJ + ŠIRITEV DO 64 ŽIČNIH OZ 64 BREZŽIČNIH PODROČIJ + 8 PARTICIJ + SPOMIN DO 500 DOGODKOV + 95 UPORABNIŠKIH GESEL + PSTN TELEFONSKA LINIJA,..

Alarmnacentrala s kovinskihohišjem, 8 področijnaosnovniplošči, možnostširitve do 64 žičnih oz. 64 brezžičnihpodročij, podporapodročjunatipkovnici, OSEM PARTICIJ, 94 uporabniškihgesel+glavnogeslo, spominzazadnjih 500 dogodkov, podpora do 8 žičnimtipkovnicam, podpora do 8 brezžičnimtipkovnicam, 32 daljinskihupravljalnikov, do 8 brezžičnih siren, do 8 brezžičnihojačevalnikovsignala, do 94 kartic/obeskovzavklop/izklopsistema, vgrajenkomunikator z možnostjoklicanadzornegacentra (Contact ID format..) in privatnelinije.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sloala07/public_html/wp-content/themes/enfold/includes/related-products.php on line 25